Cilt 14, Sayı 3 (1974)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye için yeni bir Patates yaprak lekesi hastalığı (Cercospora concors (Casp.)). PDF
S. İren, G. Erdiller
Orta Anadolu Bölgesinde biberlerde Kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici leon) hastalığının tanımlanması ve zararı. PDF
O. Karahan, S. Maden
Ege bölgesinde yetiştirilen Meksika kaynaklı buğdayların hastalıklarla ilgisi ve kuru tohum ilaçlamasının sürme gücüne etkisi üzerinde çalışmalar. PDF
C. Saydam, M. Öğüt, M. Copçu
Çekirge mücadelesinde kullanılan Benzenhexachlorid (BHC) nin mera otlarında bakiye seviyelerinin tetkiki. PDF
A. Güvener
Buğday sürmesi (Tilletia foetida Wall. Liro) ne karşı kullanılan kuru tohum ilaçlarının sonradan bulaşmalardaki koruyucu etkisi üzerinde çalışmalar. PDF
M. Özkan, S. Finci