Cilt 15, Sayı 2 (1975)

İçindekiler

Makaleler

Bitki zararlısı nematodların pamuk solgunluk etmeleri ile ilişkileri ve korunma yılları. PDF
H. Ertürk, S. Özkut, N. Borazancı, G. Hekimoğlu, Y. Arınç
Antalya bölgesi pamuklarında Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis (Boisd.)’nun insektisidlere karşı direnci. PDF
T. Öden, A. Temizer, G. Ersoy, K. Kunter
Bromophos (Nexion)’lu preparatların Malathion’la mukayeseli olarak bazı ambar böceklerine etkileri üzerinde araştırmalar. PDF
S. Erakay, A. İ. Özar
Doğu Karadeniz fındıklarında zararlı olan Palomena prasina L.’ya karşı Fındık kurduna etkili preparatlarla ilaç denemesi. PDF
A. Kurt
Karadeniz bölgesinde ekimi yapılan yerli ve yabancı menşeli buğdaylarda ve yabani Gramineae’de Çavdar mahmuzu (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) hastalağı üzerinde keşif sürveyi. PDF
O. Özbaş, O. Bilgin, E. Erkin