Supplement 1 (1975)

İçindekiler

Makaleler

Güneydoğu Anadolu’da Çeltik Yanıklığı Fungusu (Pyricularia oryzae Bri. Et Cav.)’nun Taksonomisi, Biyo-ekolojisi, Zararı ve Çeltik Çeşitlerinin Dayanıklılığı Üzerinde Araştırmalar. PDF
Y. K. Oran