Cilt 16, Sayı 1 (1976)

İçindekiler

Makaleler

Ege Bölgesinde Lindane’nin değişik Nem Oranlarındaki Buğday Tohumluklarında Fitotoksitesinin Laboratuar ve Tarla Şartlarında Etüdü Üzerinde Çalışmalar. PDF
M. Karman, O. Kaya, H. Kavut
Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsünün Bölgeye Adapte Etmeğe Çalıştığı Domates Çeşitlerinin Virüs Hastalıklarına Dayanıklı Olanlarının Tesbiti Üzerinde Çalışmalar. PDF
M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas
Türkiye’de Bitki Zararlısı Bazı Böceklerin doğal Düşman Listesi – Kısım 1. PDF
M. Soydanbay-Tunçyürek
Turunçgil Meyvelerinde Hasat Sonrası Çürüklüklerine Karşı Mücadele İmkanları Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
H. Salih, A. Cengiz