Cilt 16, Sayı 2 (1976)

İçindekiler

Makaleler

Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Virüs Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar. PDF
A. Cengiz, M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas
Orta Anadolu Bölgesinde Calliptamus barbarus (Costa)’da Parthenogenetik Üremenin Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi ve Fekonditenin Tespiti Üzerinde Araştırmalar. PDF
T. Karabağ, E. Tutkun
Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel ve Kahramanmaraş İlleri Patateslerinde Virüs Hastalıklarının ve Kesafetlerinin Simptomatolojik Olarak Tesbiti Üzerinde Çalışmalar. PDF
M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas
Ateş Yanıklığı Etmeni (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.)’nin Teşhisinde Kullanılmak Üzere Antiserum Hazırlanması Üzerinde Çalışmalar. PDF
K. Türkoğlu, Y. E. Öktem
Orta Anadolu Elma Bahçelerinde Görülen Virüs Hastalıkları. PDF
M. Özkan, S. Kurçman
Yaralanma ve Enfeksiyonlara Karşı Bitkilerin Gösterdiği İçsel Reaksiyonlar. PDF
M. Yazgan