Cilt 17, Sayı 1 (1977)

İçindekiler

Makaleler

Ege Bölgesinde Domateslerde Zarar Yapan Yeşil Kurt (Heliothis armigera Hb.)’un Morfolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. PDF
K. Öngeren, N. Kaya, Ş. Türkmen
Marmara Bölgesinde Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin İnsektisitlere Karşı Direnci Üzerinde Çalışmalar. PDF
E. D. Atak, U. Atak
Maneb ve Mancozeb’li ilaçların Akıcılık özelliği ile Buğdayın Sürme (Tilletia foetida Wallr. Liro) Hastalığına Biyolojik Etkisi Arasındaki İlgiler Üzerinde Araştırmalar. PDF
S. Öztürk, M. Özkan, Ç. Çelik, S. Finci, T. Beydeşman, E. Damgacı
Mancozeb’li ilaçların Yapışma özelliği ile Buğdayın Sürme (Tilletia foetida Wallr. Liro) Hastalığına Biyolojik Etkisi Arasındaki İlgiler Üzerinde Araştırmalar. PDF
M. Özkan, S. Öztürk, S. Finci, T. Beydeşman
Hububat Alanlarında Ekin Güvesi (Scythris temperatella Led.) ve Tek Yıllık Geniş Yapraklı Yabancıot Mücadelesinde Kullanılan ilaçların Karıştırılma Olanaklarının Araştırılması. PDF
N. Koyuncu, M. Kurçman