Cilt 22, Sayı 2 (1982)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de 1980 yılında buğdaylarda görülen Sürme hastalığı (Tilletia spp.) türleri, bunların geçmiş yıllarda karşılaştırılması ve hastalık çıkışına tohum ilaçlarının etkinliği. PDF
S. İren, S. Maden, H. Coşkun
Marmara Bölgesinde buğday ekim alanlarında görülen Septoria fungusunun türleri, yayılışları ve çeşit reaksiyonları üzerinde çalışmalar. PDF
S. Finci
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ambarlanan hububat ürün zararlıları üzerinde çalışmalar. PDF
A.İ. Özar, A. Yücel