Cilt 22, Sayı 3 (1982)

İçindekiler

Makaleler

Ankara ilinde Lahana kelebeği (Pieris rapae (L.) Lep.:Pieridae)’nin parazit kompleksi üzerinde araştırmalar. PDF
N. Kılınçer
Sulama sistemlerinde sorun yaratan Su yabancıotlarının türleri ve yayılış alanları üzerinde çalışmalar. PDF
G. Altınayar, N.F. Onursal
Değişik ışıklar altında Phytophthora capsici Leon’nin sporangium oluşumu. PDF
A. Sağır, İ. Ulukuş
Orta Anadolu Bölgesinde Bal arısı (Apis mellifica L.)’nda zarar yapan Arı Kuşu (Merops apiaster L.)’nun tanımı, yayılışı, kısa biyolojisi ve yeni bir mücadele yöntemi. PDF
E. Tutkun