Cilt 23, Sayı 3 (1983)

İçindekiler

Makaleler

Marmara Bölgesi meyva ağaçlarında zararlı Avrupa Kırmızı örümceği (Panonychus ulmi Koch.)’ nin akarisitlere karşı direnci üzerinde ön çalışmalar. PDF
B. Erkam, S. Gürkan
Buğday sürme etmenleri ((Tilletia foetida Wallr. Liro ve Tilletia caries(D.C.) Tul.)’nin Türkiye’de yayılmış olan ırklarının saptanması üzerinde araştırmalar. PDF
S. Finci, Y. Parlak, O. Bilgin, H. Gümüştekin, İ. Aktuna, M. Tunçdemir
Çukurova’da Soya (Glycina max L.)’da böcek ve akar faunasının tesbiti üzerinde çalışmalar. PDF
N. Turhan, A. Tunç, A. Belli, A. Kişmir, N. Kısakürek