Cilt 24, Sayı 2 (1984)

İçindekiler

Makaleler

Çekirge Nimf Yoğunluğunun Tesbitinde Uygulanan m2’de Sayım Yöntemi Yerine Atrapla Sayım Yönteminin Kullanılma Olanağı Üzerinde Araştırmalar. PDF
A.R. Akıncı
Orta Anadolu Bölgesinde Elma Ağaçlarında Zarar Yapan Elma Gövde Kurdu (Synanthedon myopaeformis Borkh. (Lepidoptera: Aegeriidae )’nun Ergin Uçuşu ve Buna Bağlı Olarak Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. PDF
Z. İren, A. Okul, Z. Soylu, H. Bulut, C. Zeki
Diyarbakır’da Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Het: Scutelleridae)’nin ovalara göç ettiği dönemde Kışlak böcek fanasının tesbiti ve Süne ile diğer bazı türlerin kışlak yerlerinden çıkış ve göç etme davranışları. PDF
N. Lodos, F. Önder, Z. Şimşek
Ege Bölgesi Haşhaş (Papaver somniferum L.) ekim alanlarında görülen virus hastalıkları üzerinde ön çalışmalar. PDF
T. Türkoğlu, Ü. Fidan
Orta Anadolu Bölgesinde ambarlarda saklanan buğdayda zararlı olan ambar böceklerinin değişik ambarlama süreleri içinde neden olduğu ürün kayıplarının araştırılması. PDF
N. Dörtbudak, M. Aydın