Cilt 24, Sayı 3 (1984)

İçindekiler

Makaleler

Diyarbakır’da Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Het.: Scutelleridae)’nin ovalara göç ettiği dönemde kışlak böcek faunasının tespiti ve süne ile diğer bazı türlerin kışlak yerlerinden çıkış ve göç etme davranışları. PDF
N. Lodos, F. Önder, Z. Şimşek
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin populasyon dinamiği. PDF
B. Gürkan, A. Boşgelmez
Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün olarak ekilen mısırlarda görülen fungal hastalıklar üzerinde sürvey çalışmaları. PDF
A. Ataç
Akdeniz Bölgesi pamuklarında görülen Solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na karşı bazı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının saptanması üzerinde çalışmalar. PDF
M.S. Dolar
Uşak ili çevresindeki Haşhaş (Papaver somniferum L.) ekim alanlarında görülen zararlılar üzerinde ön çalışmalar. PDF
S. Zümreoğlu, N. Akbulut