Cilt 25, Sayı 1-2 (1985)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de buğdayın Sürme Türleri (Tilletia foetido (Wallr.) Liro ve Tilletia caries (D.C.) Tul.)’nin 1949-1964 ve 1983 Yıllarında coğrafik yayılışı üzerinde araştırmalar. PDF
M. Özkan, E. Damgacı
Türkiye Oxycareninae (Heteroptera-Lygaeidae) alt familyasının taksonomisi ve erkek genital organının önemi üzerine çalışmalar. PDF
N. Çağatay (Aysev)
Hatay ilinde buğdayda Süne (Eurygaster integriceps Put.)’nin yumurta ve nimf populasyonu ile zararı üzerinde ön çalışmalar. PDF
N. Şimşek, A.C. Sezer, A.C. Sezer
Antalya ili elma bahçelerindeki önemli zararlılar ile doğal düşmanlarının tespiti üzerinde ön çalışmalar. PDF
K. Çiftçi, N. Türkyılmaz, F. Kumaş, A. Özkan
Soya tohumlarıyla taşınan funguslar ve bulunuş oranlarının saptanması üzerinde araştırmalar PDF
M. Esentepe, E. Sezgin, A. Karcılıoğlu, E. Onan