Cilt 26, Sayı 1-2 (1986)

İçindekiler

Makaleler

Orta Anadolu Bölgesi Soğan (Allium cepa L.) Tarlalarındaki Yabancıotlar Üzerinde Sürvey Çalışmaları. PDF
C. Aslan
Marmara Bölgesinde Hububat Yetiştirilen Alanlarda Buğday Gal Nematodu (Anguina tritici Filibjev, 1936)’nun Yayılışı ve Bulaşma Oranlarının Saptanması Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
M. Ağdacı, E. Efe
Trakya’da Önemli Domates Ekim Alanlarında Görülen Domates Sürgün Yanıklığı Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
A. Nogay
Türkiye’de Ekimi Yapılan ve Ümitvar Çeltik Çeşitlerinin Pyricularia oryzae Briet Cav. Drechslera oryzae Subram. and Jain ve Fusarium moniliforme Sheld.’ye Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. PDF
H. Aktaş, B. Tunalı