Cilt 26, Sayı 3-4 (1986)

İçindekiler

Makaleler

Biberlerde Kökboğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici Leonian)’nın Primer İnokulum Kaynakları ve Savaş Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. PDF
M. Barış, E. Gürsoy, M. Güncü, S. Maden, A. Sağır, M. Şenyürek, İ. Ulukuş, O. Yalçın, H. Zengin
Orta Anadolu Bölgesi Çeltik Alanlarında Faunistik Survey Çalışmaları. PDF
H. Memişoğlu, M. Özkan, K. Melan
Orta Anadolu Bölgesinde Arpada Kök Çürüklüğüne Neden Olan Drechslera sorokiniana “Sacc.? Subram. And Jain’ya Karşı Mücadele Yöntemleri Üzerinde Ön Araştırmalar. PDF
H. Aktaş, E. Damgacı, İ. Aktuna, B. Tunalı
Ankara İlinde Önemli Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Kabuklu Bitler (Homoptera : Diaspididae). PDF
S. Çobanoğlu, Z. Düzgüneş