Cilt 27, Sayı 3-4 (1987)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Cixiidae (Homoptera) Türleri Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. I – Familyanın Morfolojik Özellikleri ve Cins Anahtarı. PDF
A. Kalkandelen
Erzincan İli ve Çevresinde Lepidosaphes ulmi L. (Homoptera: Diaspididae)’nin Biyo-ekolojisi ve Özellikle Doğal Düşmanları ile İlişkisi Üzerinde Araştırmalar. PDF
S. Aydoğdu, S. Toros
Bazı Phytophthora spp. İzolatlarına Karşı Önemli Sebze Çeşitlerinin Reaksiyonları Üzerinde Araştırmalar. PDF
A. Sağır, M. Yıldız
Karadeniz Bölgesinde kenevirde Zararlı Soğan ve sak Nematodu (Ditylenchus dipsaci Kühn.)’nun Savaş Olanakları Üzerinde Araştırmalar. PDF
Ü. Tunçdemir
Laboratuvarda Sabit Sıcaklık Koşullarında Yetiştirilen Dolicorus baccarum (L.) (Heteroptera : Pentatomidae)’a Ait Doğurganlık Tabloları. PDF
F. Önder, Y. Karsavuran
Erzurum ve Çevresinde Patates Bitkisinde Bulunan Fitofag Heteroptera Türleri. PDF
H. Özbek, O. Aloğlu