Cilt 28, Sayı 1-2 (1988)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera: Aphididae). I-Aphidinae: Macropsophini (I. Kısım). PDF
N. Tuatay
Antalya İli sebzelerinde yararlı Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)nin ve Doğal Düşmanlarının Populasyon Yoğunluklarının Tespiti Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
A. Soysal, A. Yayla
Ege Bölgesi Marul Bitkilerinde Görülen Virus Hastalıkları Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
Ü. Fidan, T. Türkoğlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Un Fabrikaları ve Un Değirmenlerinde Bulunan Un Zararlıları ve zarar Durumları Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
A. Yücel
Marmara Bölgesinde Görülen Stolbur Hastalığı Üzerinde Araştırmalar. PDF
A. Nogay, Ş. Ternar, E. Ünal
Karadeniz Bölgesinde Elma Ağaçlarında Zarar Yapan Elma Gövde Kurdu (Synanthedon myopaeformis Borkh.) (Lep. Aegeriidae)’nun Kimyasal Mücadelesi ve Buna Esas Teşkil Edecek Biyolojik Özellikleri Üzerinde Ön Çalışmalar. PDF
M. Kılıç, K. Aykaç, T. Çevik