Cilt 30, Sayı 1-4 (1990)

İçindekiler

Makaleler

Turunçgillerde Demir Noksanlığı Klorozuna Karşı Önerilen Preparatların Değerlendirilmesinde Kullanılan Skala Metodunun Analiz Metoduyla Karşılaştırılması PDF
K. Turan, S. Tokgönül
Orta Anadolu Bölgesinde Mercimeklerde Zarar Yapan Mercimek Tohumböceği (Bruchus lentis Fröhl.)’nın Tarla Koşullarında Kimyasal Savaşımı Üzerinde Araştırmalar PDF
Ü. Haykır, A. Tamer, R. Kedici
Çözücü Olarak Bitkisel Yağ İçeren “Malathion? Terkipli EC Formülasyonlarının Fitotoksitelerinin Araştırılması PDF
S. Ağar, S. Toros
İn-vitro Koşullarda Müşküle Üzümünden İzole Edilen Botrytis cinerea Pers.nin Gelişmesinin Gamma Radyasyonu ile Engellenmesi PDF
O. Tiryaki
Bazı Bitkisel Yağların Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera:Curculionidae)’a Karşı Biyolojik Etkinlikleri PDF
D. Yılmaz, İ. A. Kansu
Ankara İlinde Yaprak Büken Türleri (Archips spp.:Lep.: Torticidae)’nin Yumurta Paraziti Trichogramme dendrolimi Matsumura(Hym.:Trichogrammatidae)’nin Yaşayışı ve Doğal Etkinliği Üzerinde Araştırmalar PDF
H. Bulut, N. Kılınçer
Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera:Aphididae) II.Aphidinae:Macropsaphini (II.Kısım) PDF
N. Tuatay
Türkiye Cixiidae (Homoptera) Türleri Üzerinde Taksonomik Çalışmalar V-Pentastirini: Pentastiridus ve Setapius PDF
A. Kalkandelen