Cilt 32, Sayı 1-4 (1992)

İçindekiler

Makaleler

Delice (Lolium temulentum L.)’nin Çimlenme Biyolojisi ve Çıkışı Üzerinde Araştırmalar PDF
A. Erciş, B. Taştan, A. Yıldırım
Güneydoğu Anadolu Bilgesinde Mercimeklerde Hastalık yapan Fungal Etmenler PDF
A. Sağır
Ege Bölgesinde Süs Bitkilerinde Görülen Virüs Hastalıkları, 1. Karanfil, Glayöl ve Gerbera’larda Görülen Virüs Hastalıklarının Tanıtılması PDF
T. Türkoğlu, Ü. Fidan
Japon Defne Beyazsineği (Parabemisia myricae) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Populasyon Değişimi, Doğal Düşmanları ve Konukçuları Üzerinde Araştırmalar PDF
R. Yumruktepe, M. Aytaş
Gaziantep Yöresinde Nohut Yaprak Sineği (Liriomyza cicerina Rond.)’nin Bulaşma Oranları ve Erginlerinin Populasyon Değişimi Üzerinde Araştırmalar PDF
C. Yabaş, A. Ulubilir
Pentatomoidea (Heteroptera) Üst Familyasına Bağlı Fitofag Türlerin Habibat İçindeki Dikey Dağılışları Üzerinde Araştırmalar PDF
F. Önder, Y. Karsavuran, S. Tezcan
Akdeniz Bölgesi Patates Alanlarının Halka Çürüklük Hastalığı (Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum) Yönünden Taranması PDF
S. Tokgönül
Ege Bölgesi Bağlarında Eutypa Hastalığı (Eutypa lata (Pers:Fr.)Tul.) Üzerinde Ön Çalışmalar PDF
M. Arı, A. Kapkın