Cilt 34, Sayı 3-4 (1994)

İçindekiler

Makaleler

Doğu Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar PDF
M. Güllü, S. Çalı
Karadeniz Bölgesinde Kiraz (Prunus avium L.) ve Vişnelerde (Prunus cerasus L.) Kiraz Yaprak Lekesi [(Blumeriella jaapii (Rehm.) V. Arx.] Hastalığı Üzerinde Araştırmalar PDF
S. Ceylan, O. Çakır
Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl (Aelia rostrata Boh.)’ın Buğdayda Neden Olduğu Ürün Kayıpları Üzerinde Araştırmalar PDF
H. Memişoğlu, K. Melan, M. Özkan, A. U. Kılıç
Türkiye’de Ekimi Yapılan ve Ümitvar Olan Bazı Buğday ile Arpa Çeşit ve Hatlarının Önemli Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar PDF
H. Aktaş, B. Tunalı
Orta Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarında Zarar Yapan Kımıl (Aelia rostrata Boh.)’ın Kullanılan İnsektisitlere Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması PDF
G. Ünal, D. Yılmaz, B. Kılıç, Ö. N. Dindar
Karadeniz Bölgesinde Hıyar Mildiyösü (Pseudoperonospora cubensis Berkeley and Curtes) Hastalığına Karşı Hıyar Çeşitlerinin Reaksiyonları Etkili Preparatların Tespiti ve Hastalığın Gelişim Hızı ile Verime Etkisi Üzerinde Araşt PDF
A. Apaydın
Turunçgillerde Turunçgil Beyazsineği [Dialeurodes citri (Ashmead) (Hom.:Aleyrodidae)]’nin Kimyasal Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar PDF
O. Ulu, A. Önuçar
Bağ Küllemesine (Uncinula necator “Schwein.? Burr.) Karşı Uygun Mücadele Metodunun Tespiti Üzerinde Araştırmalar PDF
K. Turan, S. Tokgönül