Cilt 35, Sayı 1-2 (1995)

İçindekiler

Makaleler

Akdeniz bölgesi kemirgen (Rodentia) faunası üzerinde çalışmalar. Özet PDF
M.A. Yüzbaş, O. Benli
Ephestia kuehniella zell. (Lep.:Pyralidae) ile Rhyzopertha dominica F.(Col.: Bostrychidae)’nın laboratuvar koşullarında gelişmeleri ve rekabetleri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
P. Erdoğan, O. Gürkan
Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii Burgess)’nin popülasyon değişimi ve parazitlenme durumu üzerinde araştırmalar. Özet PDF
C. Yabaş, A. Ulubilir
Antalya ili elma zararlılarının biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması. Özet PDF
K. Çiftçi, A. Özkan, N. Türkyılmaz
Antalya ili zeytinliklerindeki zararlılara karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Özet PDF
A. Yayla, M. Kelten, T. Davarcı, A. Salman
Isıtmasız sera koşullarında vibratör ve 4-CPA’nın domateste meyve tutumu üzerindeki etkileri ve tüketim aşamasındaki kalıntı miktarlarının saptanması. Özet PDF
İ. Çığşar, O. Özgün, H.R. Şener, N. Çarkacı
Çukurova’da kanola (Brassica napus L. var oleifera D.C.) ekim alanlarındaki yabancıotlar ve mücadelesi. Özet PDF
İ. Kadıoğlu, E. Uluğ, İ. Üremiş