Cilt 35, Sayı 3-4 (1995)

İçindekiler

Makaleler

Turunçgillerde zararlı olan Japon Defne Beyazsineği[Parabemısıa myrıcae (Kuwana) (Homoptera: Aleyrodıdae)]’nin morfolojik özellikleri üzerinde çalışmalar. Özet PDF
R. Yumruktepe, M. Aytaş
Ege Bölgesi bağ fidanlıklarında görülen Fungal hastalıklar üzerinde araştırmalar. Özet PDF
M. Arı, A. Kapkın, S. Öz
UV ve IR katkılı polietilen örtülerin sera domatesinde fungal hastalıkların gelişimine etkisi. Özet PDF
A.İ. Çığşar, M.T. Momol
Türkiye’de tanılanmış Sürme [Tilletia foetida (Wallr.) Liro ve T.caries (D,C.) Tul.] Irklarına karşı Akdeniz Bölgesinde bazı buğday çeşit ve hatlarının reaksiyonlarının belirlenmesi   üzerinde araştırmalar. Özet PDF
A. Ataç, V. Çetin
Çukurova’da açık alanlarda yetiştirilen sebzelerde beyazsinek (Bemisia tabaci Genn.)’İn popülasyon değişimi, doğal düşmanları ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Özet PDF
A. Ulubilir, C. Yabaş
Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün soya tarlalarındaki yabancı otlar ve mücadele imkanlarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Özet PDF
E. Uluğ, İ. Kadıoğlu
Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.:Chrysomelidae)]’nin biyolojik mücadelesi üzerinde bazı araştırmalar. Özet PDF
C. Yabaş, A. Ulubilir, R. Canhilal