Cilt 36, Sayı 1-2 (1996)

İçindekiler

Makaleler

Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: I. Discotylenchus (Nemata:Tylenchidae). Özet PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne [Eurygaster integriceps  Put. (Het.:Scutelleridae) yumurta parazitoitiTrissolcus semistriatus Nees. (Hym.:Scelionidae)’un renkli yapışkan tuzaklar kullanılarak popülasyon seyrinin belirle Özet PDF
Z. Şimşek
Ege Bölgesi’nde Nohut yapraksineği[Liriomyza cicerina (Rond.)]’nin larva-pupa parazitoiti olan Opius monilicornis Fischer (Hym.:Braconidae)’in parazitleme oranının belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Özet PDF
P. Hıncal, N. Yaşarakıncı, B. Hepdurgun
Chrysomela populi L. ve Chrysomela tremulae F. (Col.:Chrysomelidae) erginlerine konukçunun etkisi. Özet PDF
H. Zeki, S. Toros
Turunçgil beyazsineği [Dialeurodes citri (Ashm.) (Hom.: Aleyrodidae)] ile parazitoiti Encarsia lahorensis (How.) (Hym.:Aphelinidae)’in üretimi ve parazitoitin doğada kolonizasyonunun sağlanması. Özet PDF
A. Özkan, N. Türkyılmaz, K. Çiftçi, M. Kaplan
Orta Anadolu bölgesi ceviz ağaçlarında zararlı ve faydalı faunanın tespiti üzerinde araştırmalar. Özet PDF
T. Çevik
Ege bölgesinde krizantem, nergis, zambak ve lalelerde görülen virüs hastalıklarının tanıtılması. Özet PDF
T. Türkoğlu, Ü. Fidan
Ege bölgesinde nergislerde (Narcissus poetaz “Cheerfulnes?) zarar yapan Soğan-sak nematodu (Ditylenchus dipsaci Kühn)’nun mücadelesi üzerinde çalışmalar. Özet PDF
N. Borazancı, İ. Çınarlı