Cilt 37, Sayı 3-4 (1997)

İçindekiler

Makaleler

Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: IV. Coslenchus (Nemata:Tylenchidae)ve Safianema (Nemata:Anguinidae). Özet PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
Erzurum ilinde korungada zarar yapan Bembecia scopigera (Scopoli) (Lep.:Sesiidae)’nın biyoekolojisi üzerinde araştırmalar. Özet PDF
L. Gültekin, Ş. Güçlü
Eskişehir ilinde Fasulye tohumböceği [Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.:Bruchidae)]’nin biyolojisi üzerinde araştırmalar. Özet PDF
A. Özdem
İki farklı sıcaklıkta Lahana sineği [Delia radicum (L.) (Dip.:Anthomyiidae)]’nin bazı biyolojik özelliklerinin araştırılması. Özet PDF
A. Özpınar
Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar. Özet PDF
A. Tamer, M. Aydemir, A. Has
Juvenil hormon analoğu methoprene’in Pamuk yaprakkurdu [Spodoptera littoralis Boisd. (Lep.:Noctuidae)]’na etkileri: I. Pupa ve yumurtalara etkiler. Özet PDF
E. Koçak, N. Kılınçer
Ege bölgesinde yetiştirilen turşuluk hıyar bitkisindeki zararlılara karşı mücadele programının uygulaması ve kullanılan bazı preparatların üründeki kalıntı miktarları üzerinde araştırmalar. Özet PDF
P. Hıncal, N. Kaya, B. Hepdurgun, N. Yaşarakıncı, S. Büyükurvay, C. Karaca