Cilt 38, Sayı 3-4 (1998)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye nematod faunası için Tylenchidae (Tylenchida: Nematoda) familyasına bağlı üç yeni tür. Özet PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten, G. Öztürk
Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl (Aelia rostrata Boh)’ın  biyolojisi ile buğday fenolojisi arasındaki ilişkiler. Özet PDF
H. Memişoğlu, K. Melan, M. Özkan
Diyarbakır (Bismil) ili pamuk alanlarında zararlı Pamuk çizgili yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hübn.)] (Lep.:Noctuidae)’nun doğal düşmanları üzerinde bir gözlem Özet PDF
M.A. Göven, S. Gümüş
Orta Anadolu Bölgesi hububat ekilişlerinde Hububat Hortumluböceği [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)]'nin yayılış alanı ile arpa ve buğday bitkilerinde bulaşma oranları üzerinde araştırmalar. Özet PDF
Z. Şimşek
Bacillus thuringiensis'li preparatların tarla ve laboratuvar şartlarında Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say)] larvalarına etkileri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
R. Kedici, K. Melan, H. Bulut, G. Ünal, A. Has
Ege Bölgesinde çekirdeksiz üzümlerde Gibberellik asit (G3) uygulamalarının Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff.)’nin zararına etkisi üzerinde araştırmalar. Özet PDF
R. Altınçağ, F.Ö. Altındişli
Turunçgillerde gibberellic asit(GA3) uygulamalarının Turunçgil unlubiti[Planococcus citri (Risso) (Hom: Pseudococcidae)] ve bazı doğal düşmanları üzerindeki etkilerinin araştırılması. Özet PDF
M. Kaplan