Cilt 39, Sayı 3-4 (1999)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye nematod faunası için Tylenchidae (Tylenchida: Nematoda) familyasına bağlı yeni türler ve Malenchus bryophilus (Steiner, 1924) Andrassy, 1980’un taksonomik özellikleri. Özet PDF
İ. Kepenekçi, E.M. Ökten
Kiraz ağaçlarında Elma yaprakbükeni Archips rosanus (L.) (Lepidoptera:Tortricidae )’un ekonomik zarar eşiği üzerinde araştırmalar. Özet PDF
O. Ulu, A. Önuçar
Ege Bölgesi’nde Ema gövdekurdu [Synanthedon myopaeformis (Borkh.)(Lep.:Sesiidae)]mücadelesinde kitlesel tuzaklama yönteminden yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar. Özet PDF
A. Önuçar, O. Ulu
Ege Bölgesinde turşuluk hıyar yetiştiriciliğinde zararlılarla ilgili olarak uygulamadaki sorunların belirlenmesi ve bazı insektisitlerin turşuluk hıyar bitkisindeki fitotoksisiteleri üzerinde çalışmalar. Özet PDF
P. Hıncal, N. Kaya, B. Hepdurgun
İzmir ilinde örtü altı fasulye yetiştiriciliğinde bulunan zararlılar ile doğal düşmanları ve popülasyon gelişmeleri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
N. Yaşarakıncı, P. Hıncal
İki noktalı kırmızıörümcek [(Tetranychus urticae Koch. (Acarina:Tetranychidae)]’in fasulyenin (Phaseolus vulgaris L) besin kompozisyonu ve kuru madde ağırlığına etkileri. Özet PDF
E. Koçak, İ. Erdal