Cilt 40, Sayı 1-2 (2000)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye nematod faunası için Tylenchoidea ve Hoplolaimoidea (Tylenchida:Nematoda) üst familyalarına bağlı yeni türler ve Hoplolaimus galeatus (Cobb, 1913) Thorne, 1935’un taksonomik özellikleri. Özet PDF
İ. Kepenekçi, M.E. Ökten
İzmir ilinde örtü altında yetiştirilen patlıcanda bulunan zararlılar ile bunların doğal düşmanları ve popülasyon gelişmeleri üzerinde çalışmalar. Özet PDF
N. Yaşarakıncı, P. Hıncal
Enfekteli şeker pancarı yapraklarından izole edilen Cercospora beticola Sacc.’nın morfolojik özellikleri ve besi ortamındaki gelişiminin belirlenmesi. Özet PDF
T. Göktürk, M.T. Döken
Orta Anadolu bölgesinde hububatta zarar yapan Hububat hortumluböceği [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)]'nin mücadelesinde tahmin ve uyarı olanakları üzerinde araştırmalar. Özet PDF
Z. Şimşek
Eskişehir ili hububat ekim alanlarında hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin saptanması, buğday ve arpada Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. and Jain'ya karşı genitör çeşit ve hatların belirlenmesi. Özet PDF
H. Aktaş, N. Bolat, M. Keser, T. İnce
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kökenli mercimek hatlarının Kökboğazı çürüklüğü hastalığı (Phoma medicaginis var. pinodella)'na karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Özet PDF
M.H. Aydın, A. Sağır