Cilt 40, Sayı 3-4 (2000)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerinde taksonomik çalışmalar - VII. Pentastirini : Hyalesthes Signoret. Özet PDF
A. Kalkandelen
Marmara Bölgesi’nde buğday rastığı etmeni (Ustilago nuda tritici Schaffn)’ne karşı buğday çeşit ve hatlarının reaksiyonlarının tespiti üzerinde araştırmalar. Özet PDF
H. Gümüştekin, K. Akın
İzmir ilinde örtüaltı biber yetiştiriciliğinde bulunan zararlılar ile doğal düşmanları ve popülasyon gelişmeleri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
N. Yaşarakıncı, P. Hıncal
Bağlardan izole edilen kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) izolatlarının bazı fungisitlere duyarlılıkları üzerinde araştırmalar. Özet PDF
A.A. Burçak, N. Delen
Türkiye faydalı faunası için yeni kayıt Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri. Özet PDF
E. Koçak, N. Kılınçer
Türkiye Milesiinae (Diptera: Syrphidae) faunası için iki yeni kayıt Özet PDF
S. Sarıbıyık