Cilt 41, Sayı 1-2 (2001)

İçindekiler

Makaleler

Kımıl [Aelia rostrata Boh.(Het.:Pentatomidae)]’ın bazı arpa ve buğday çeşitlerindeki üreme gücü üzerinde araştırmalar. Özet PDF
N.E. Babaroğlu, A. Uğur
Bazı pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Özet PDF
M.H. Aydın, A. Sağır
Güneydoğu Anadolu Bölgesi nohut ekiliş alanlarında saptanan yabancı otlar, yaygınlıkları ve yoğunlukları. Özet PDF
A. Demir, I. Tepe, M. Erman
Bolu, Bartın ve Zonguldak illeri fındık bahçelerinin florasının tespiti. Özet PDF
M.S. Başaran, N. Adıgüzel
Trakya Bölgesi’nde çeltik ekim alanlarında görülen kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium moniliforme Sheld.) hastalığının mücadele imkanları üzerinde araştırmalar. Özet PDF
H. Gümüştekin, K. Akın
Karadeniz Bölgesi’nde mısır tarlalarında tohum çürüklüğü etmenlerine karşı etkili ilaçların saptanması üzerinde araştırmalar. Özet PDF
O. Çakır, O. Bilgin, M. Tunçdemir, F. Uzun