Cilt 41, Sayı 3-4 (2001)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Lepidoptera faunası için ilkel liste (VII) (Ekler). Özet PDF
İ.A. TAMER
Marmara Bölgesi’nde ayçiçeği (Helianthus annuus L.) ekiliş alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. Özet PDF
İ. Kepenekçi
Antalya İli turunçgil bahçelerinde entegre mücadele çalışmaları (1995-1999). Özet PDF
A. Özkan, Ş.A. Akteke, M. Kaplan, M. Gürol, N. Eray, Y. Dalka, H. Uysal, H. Aytekin, E. Akyel, G. Çelik, M. Arslan, H. Tuncel
Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri. Özet PDF
E. Koçak, N. Kılınçer
Üzümlerden izole edilen kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) izolatlarına bazı fungisitlerin etkileri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
A.A. Burçak, N. Delen
Marmara Bölgesi’nde Arpa açık rastığı (Ustilago nuda hordei “Jens.? Rostr. Schaffn.)’na karşı arpa çeşit ve hatlarının reaksiyonlarının tespiti üzerinde araştırmalar. Özet PDF
H. Gümüştekin, K. Akın