Cilt 42, Sayı 1-4 (2002)

İçindekiler

Makaleler

Orta Anadolu Bölgesinde Archips türlerinde (Lep.:Tortricidae) saptanan Ichneumonidae (Hym.) türleri. Özet PDF
Y. Özdemir, M. Özdemir
İzmir ilinde Domates pas akarı (Aculops lycopersici Massee) (Acarina: Eriophyidae)'nın popülasyon seyri, doğal düşmanları ve kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar. Özet PDF
P. Hıncal, N. Yaşarakıncı, İ. Çınarlı
Süne (Eurygaster spp., Het.: Scutelleridae)' nin aynı yumurta paketinin Trissolcus (Hym.: Scelionidae) türleri tarafından parazitlenme durumu Özet PDF
E. Koçak, N. Kılınçer
Değişik fasulye çeşitlerinde fasulye tohumböceği [Acanthoscelides obtectus (Say) (CoL:Bruchidae)]'nin gelişme ve çoğalması Özet PDF
A. Yılmaz, M. Elmalı
Triazole grubu fungisitlerin bazı önemli antagonist funguslar ve non-patojen Fusarium oxysporum (Schlecht)' un in vitro'da gelişmesine etkileri üzerine araştırmalar. Özet PDF
A. Demirci, Z. Katırcıoğlu, F. Demirci
Değişik bölgelerden toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) populasyonlarının bazı insektisitlere karşı dayanıklılık düzeylerinin araştırılması. Özet PDF
A.S. Velioğlu, S. Toros
Erzincan İli Bağlarında Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi Üzerinde Ön Çalışmalar. Özet PDF
S. Albayrak, S. Turak, A.Y. Gökçe, Ö. Bozbek
Adana'da örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde kullanılan metalaxyl+mancozeb ve procymidone etkili maddeli fungisitlerin kalıntılarının araştırılması. Özet PDF
M. Kaya, S. Yücel