Cilt 44, Sayı 1-4 (2004)

İçindekiler

Makaleler

Malatya ili kayısı bahçelerinde saptanan zararlılar ile avcı türler. Özet PDF
N. Öztürk, M.R. Ulusoy, L. Erkılıç, S. (Ölmez) Bayhan
İzmir ili çilek alanlarında zararlı maymuncuklar (Otiorhynchus spp.,Col.:Curculionidae) üzerinde araştırmalar. Özet PDF
F.Ö. Altındişli, R. Altınçağ, A.A. Dündar
Gaziantep ve Kilis illerinde hububat alanlarındaki süne ergin parazitoitleri (Dip.: Tachinidae)’nin süne (Eurygaster integriceps put.) (Het.: Scutelleridae) yumurta verimine etkileri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
M. İslamoğlu, S. Kornoşor
Avcı böcek Anthocoris nemoralis(F.) (Heteroptera: Anthocoridae)’in laboratuvar ve doğa şartlarında Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) yumurta tüketimi. Özet PDF
E. Yanık, A. Uğur
Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae’nın populasyon değişimi üzerine etkileri. Özet PDF
H. Bolu
İzmir, Aydın ve Denizli illeri buğday alanlarındaki kök ve kökboğazı hastalıklarının yoğunluğunun ve etmenlerinin belirlenmesi. Özet PDF
Z. Uçkun, M. Yıldız
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimekte kök, kökboğazı çürüklüğü ve solgunluğa neden olan toprak kökenli fungal etmenlerin belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Özet PDF
M.H. Aydın, M. Koç, A. Sağır
Ankara ili domates ekiliş alanlarında solgunluk ve kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal hastalık etmenleri. Özet PDF
S. Ozan, S. Maden