Cilt 45, Sayı 1-4 (2005)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip.: Phoridae). Özet PDF
M. Muştu, N. Kılınçer
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) ırklarının beliırlenmesi. Özet PDF
H. Toktay, İ.H. Elekçioğlu, A. Özarslan
Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar. Özet PDF
M. Özdemir, Y. Özdemir, S. Seven, V. Bozkurt
Ankara ili domates ekiliş alanlarında yapraklarda hastalık oluşturan fungal etmenler, yaygınlıkları ve çıkış zamanları. Özet PDF
S. Ozan, S. Maden
Orta Anadolu bölgesinde tohumluk olarak kullanılan buğday tohumlarında virüs varlığı. Özet PDF
B. Akbaş, D. İlhan, Ü. Güner
Suturaspis pistaciae Lindinger (Hem.: Diaspididae) ve doğal düşmanlarının popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. Özet PDF
H. Bolu, N. Uygun
Phenacoccus aceris (Signoret) (Hem.: Pseudococcidae)’in doğal düşmanları ve bunların populasyon dalgalanmaları ile unlubit popülasyonuna etkilerinin belirlenmesi. Özet PDF
M.B. Kaydan, N. Kılınçer
Melia azedarach L. (Meliaceae) ekstraktlarının Patates böceği[Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)] larvalarının gelişimi üzerine etkisi. Özet PDF
P. Erdoğan, S. Toros