Cilt 46, Sayı 1-4 (2006)

İçindekiler

Makaleler

Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)’de insektisitlere direnç ile ilişkili karboksilesterazın spektrofotometre ve elektroforez ile belirlenmesi. Özet PDF
A.S. Velioğlu, S. Toros
Hıyarlarda Zucchini yellow mosaic virüs (ZYMV)’ün çapraz koruma (cross protection) ile kontrolü. Özet PDF
K. Değirmenci, M.E. Güldür
Marmara Bölgesi şeftali bahçelerinde zararlı Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta Busck) (Lepidoptera: Tortricidae)'ne karşı bazı biyopestisitlerin etkinliklerinin araştırılması. Özet PDF
C. Hantaş, G. Çetin
Niğde ve Nevşehir İlleri patates ekiliş alanlarında saptanan viral etmenler. Özet PDF
Ü. Güner, Ü. Yorgancı
Manisa ili bağ alanlarında saptanan thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı. Özet PDF
F. Özsemerci, T. Akşit, İ. Tunç
Orta Anadolu bölgesi örtü altı sebze alanlarında görülen fungal hastalıklar üzerine çalışmalar. Özet PDF
S. Ozan, A. Aşkın