Cilt 47, Sayı 1-4 (2007)

İçindekiler

Makaleler

Mut (Mersin) kayısı bahçelerinde Erik unlu yaprakbiti [Hyalopterus pruni(Geoffroy) (Homoptera: Aphididae)]’nin popülasyon değişimi. Özet PDF
N. Öztürk, C. Uysal, M.R. Ulusoy
Ege ve Marmara Bölgeleri buğday ekiliş alanlarında bulunan önemli bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve bitki gelişimine etkileri üzerinde araştırmalar. Özet PDF
B. Mısırlıoğlu, E. Pehlivan
Orta Anadolu bölgesinde ayçiçeklerinde zararlı Avrupa ayçiçeği güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.& Schiff.)] (Lepidoptera: Pyralidae)’nin bulaşma oranı, zarar şiddeti ve ergin uçuş aktiviteleri üzerinde araştırmalar Özet PDF
H. Zeki, A. Özdem, V. Bozkurt, N. Sezer
Kışlaktan toplanan süne erginlerinde cinsel olgunluğa ulaşma zamanının ve sıcaklığın süne yumurta verimine etkisinin belirlenmesi. Özet PDF
M. İslamoğlu, S. Kornoşor, V. Akmeşe
Marmara Bölgesinde domates yetiştiricilik alanlarında sorun olan virüslerin belirlenmesi. Özet PDF
K. Değirmenci, N. Uzunoğulları