Cilt 48, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

Makaleler

İstanbul ili yeşil alan bitkilerinde bulunan Coccoidea (Hemiptera) türleri Özet PDF
Selma ÜLGENTÜRK, Özlem ŞAHİN, M. Bora KAYDAN
Çankırı (İndağı)’da meşelerde zararlı Yeşil meşe bükücüsü [Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae)]’nün farklı yüksekliklerde uçuş periyodunun belirlenmesi Özet PDF
Yalçın KONDUR, Ziya ŞİMŞEK
Buğdayda önemli kök ve kök boğazı hastalık etmenlerine karşı Trichoderma harzianum’un etkinliğinin araştırılması Özet PDF
Durmuş ERDURMUŞ, Y. Zekai KATIRCIOĞLU
Çukurova’da karpuz Fusarium solgunluğu etmeni Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un ırklarının ve bu ırklara karşı bazı karpuz çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi Özet PDF
Tahsin AY, Ali ERKILIÇ