Cilt 48, Sayı 3 (2008)

İçindekiler

Makaleler

İç Anadolu Bölgesi’nde kavaklarda kurumalara neden olan Cytospora chrysosperma “Pers.? Fr.’nın morfolojik özellikleri, zarar durumu ve Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) arasındaki ilişkiler Özet PDF
H. AKTAŞ, Z. ŞİMŞEK, Y. KONDUR
İçel’den toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarında insektisitlere direnç mekanizmalarının biyokimyasal yöntemlerle belirlenmesi Özet PDF
A. S. VELİOĞLU, G. D. MOORES, A. L. DEVONSHIRE, S. TOROS
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimekte toprak kökenli fungal hastalık etmenlerine karşı bazı mercimek çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar Özet PDF
M. H. AYDIN, M. KOÇ
Isparta ilinde bademlerde tespit edilen fungal hastalıklar Özet PDF
İ. KURBETLİ, Ö. HANCIOĞLU