Cilt 49, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

Makaleler

Ege Bölgesi bağ alanlarındaki avcı akar faunası Özet PDF
Mehmet Ali GÖVEN, Sultan ÇOBANOĞLU, Bilgin GÜVEN
Ege Bölgesi’nde entegre zararlı yönetimi uygulanan domates seralarında Cyrtopeltis tenius Reut. (Hem.: Miridae) ve Beyazsinekler [(Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum West. (Hem.: Aleyrodidae)]’ in popülas Özet PDF
Nilgün YAŞARAKINCI, Tülin KILIÇ, Ferit TURANLI, Şeniz KISMALI
Burdur, Isparta ve Eskişehir illerindeki örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sorun olan kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nınfungal ve bakteriyel patojenlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar Özet PDF
İlker KEPENEKCİ, Emre EVLİCE, Ayşe AŞKIN, Meriç ÖZAKMAN, Berna TUNALI
Sakarya ilinde bazı buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı hastalıklarına neden olan etmenlerin belirlenmesi Özet PDF
Aydan ARAZ, M. Erkan BAYRAM, E. Numan BABAROĞLU