Cilt 49, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

Makaleler

Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin bahçelerinde Şeftali güvesi [Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin ergin popülasyon değişimi Özet PDF
Adalet HAZIR, M. Rıfat ULUSOY
Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae)’nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi Özet PDF
İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN
Bifenthrin’e dirençli Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’de çoklu direnç, direnç kalıtımı ve Sitokrom P450 aktivitesinin belirlenmesi Özet PDF
Recep AY, Sibel YORULMAZ
Yabancı otlarda bulunan pas türleri ve konukçularının belirlenmesi Özet PDF
Berna TUNALI, Ayşegül YILDIRIM, Dana K. BERNER, Ayşe AŞKIN, Cathie AIME