Cilt 49, Sayı 4 (2009)

İçindekiler

Makaleler

Karaçam ağacından (Pinus nigra J. F. Arnold) Türkiye faunası için yeni ve bilinen Oribatid Akarlar (Acari: Oribatida) Özet PDF
Şerife BAYRAM, Sultan ÇOBANOĞLU
Farklı sürelerde dondurulan Pentatomidae yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un gelişimi Özet PDF
Münevver KODAN, Numan E. BABAROĞLU, Sibel KARAOĞLU, Kadir MELAN
Domates fideliklerinde çökerten hastalığına neden olan Pythium deliense’ ye karşı florasan pseudomonasların etkisinin belirlenmesi Özet PDF
Ayşe AŞKIN, Y. Zekai KATIRCIOĞLU
Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma Özet PDF
Selin KALAFAT, Aziz KARAKAYA, Mehmet Demir KAYA, Suay BAYRAMİN