Cilt 50, Sayı 4 (2010)

İçindekiler

Makaleler

Farklı ekim zamanı ve sulamanın Susamda kökboğazı çürüklüğü hastalığı (Macrophomina phaseolina), verim ve verim unsurlarına etkisi Özet PDF
Pınar SAĞIR, Abuzer SAĞIR, Tahsin SÖĞÜT
Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının karboksilesteraz E4 ve FE4 tiplerinin elektroforez ile belirlenmesi Özet PDF
A. Sibel VELİOĞLU, Cem ERDOĞAN, M. Oktay GÜRKAN, Graham D. MOORES
Elma bahçelerinde Elma karalekesi [Venturia inaequalis (Cke.) Wint.] hastalığının mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi Özet PDF
Yasemin SABAHOĞLU, Arzu AYDAR, Servet UZUNOK, Apdullah ATLAMAZ
Azadirachta indica A. Juss ekstraktlarının Patates böceği[Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)]’ne beslenme engelleyici etkisi Özet PDF
Pervin ERDOĞAN, Seval TOROS
Turunçgil bahçelerinde yaprakbiti parazitoiti Binodoxys angelicae (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae)’ya bazı insektisitlerin etkileri Özet PDF
Mehmet KARACAOĞLU, Serdar SATAR
Trifluralin’in azaltılmış dozlarının Kırmızı köklü tilki kuyruğu [Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae)]’nun gelişimine etkisi Özet PDF
İbrahim KAHRAMANOĞLU, F. Nezihi UYGUR