Cilt 51, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

Makaleler

Erzincan ili bağlarında Bağ küllemesi [Erysiphe necator Schw. (Uncinula necator Schw.) Burr.] hastalığının mücadelesinde tahmin-uyarı modellerinden yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar Özet PDF
Selahattin ALBAYRAK, Serdar TUNCER, Birol KARADOĞAN, Özkan BOZBEK, N. Nazan KALKAN
Erzincan ili örtüaltında yetiştirilen domates ve hıyarlarda görülen zararlı türlerin tespiti ve popülasyon gelişimi Özet PDF
Adnan CANBAY, Özkan BOZBEK, Harun ALICI, İ. Fatih ÇAKIRBAY
Farklı besin gruplarının Dolycoris baccarum L. (Het.: Pentatomidae)’un bazı biyolojik parametrelerine ve parazitoit Trissolcus semistriatus (Hym: Scelionidae)’un parazitleme parametrelerine etkilerinin belirlenmesi Özet PDF
Emine TOPUZ, İlyas TEKŞAM, Mehmet KEÇECİ, Ahmet KARATAŞ, Ali ÖZTOP
Bazı pamuk genotiplerinin verticillium solgunluk hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet PDF
Oktay ERDOĞAN, Halil DÜNDAR, M. Erhan GÖRE
Samsun ilinde Beet necrotic yellow vein virus ve/veya Beet soilborne virus ile bulaşık şeker pancarı üretim alanlarında virüs taşıyan Polymyxa betae Keskin oranının belirlenmesi Özet PDF
Semra SARAÇOĞLU, N. Dide KUTLUK YILMAZ
Samsun ve Amasya illerinde buğday üretim alanlarında enfeksiyona neden olan Barley yellow dwarf virus-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV virüslerinin araştırılması Özet PDF
İlyas DELİGÖZ, Yasemin KAHVECİ CANER, Hüseyin AKYOL
Denizli ve Uşak illerinde depolanmış baklagillerde bulunan Bruchidae (Coleoptera) türleri Özet PDF
Dilek TURANLI, Şeniz KISMALI
Amasya ve Tokat illerinde yetiştirilen eriklerde Elma mozaik virüs (Apple mosaic virus, ApMV)’ü enfeksiyonu ve yaygınlığı Özet PDF
Kemal DEĞİRMENCİ, Birol AKBAŞ