Cilt 52, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu’nda bulunan bazı familyalara ait örneklerin değerlendirilmesi Özet PDF
N. Pınar GÜZEL, Zeki AYTAÇ
Çanakkale ili meyve alanlarında Grapholita molesta Busck, 1916, (Lepidoptera: Tortricidae)’nın yayılışı ve ergin popülasyon değişimi Özet PDF
Ali ÖZPINAR, Ali Kürşat ŞAHİN, Burak POLAT, İlke ÖZBEK
Yeşil gübre uygulamalarının organik pamuk üretiminde solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve verime etkileri Özet PDF
Oktay ERDOĞAN, M. Erhan GÖRE, Nedim ÖZBEK
Ordu, Giresun ve Trabzon illeri fındık üretim alanlarında çotanaklarda hastalık oluşturan Botrytis cinerea Pers. ex Fr.’nın yaygınlığı ve bazı çeşitlerin etmene karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet PDF
Arzu SEZER, F. Sara DOLAR
Bazı incir çeşitlerinin Rosellinia kök çürüklüğü etmeni Rosellinia necatrix Prill.’e duyarlılık düzeylerinin saptanması Özet PDF
Eşref TUTMUŞ, Özlem DOĞAN, Mesut ÖZEN, Nilgün TAN, Berrin ŞAHİN, Birgül ERTAN
Türkiye eriophyoid faunası için yeni bir kayıt: Aceria tulipae (Keifer, 1938) (Acarina:Eriophyoidea) Özet PDF
Evsel DENİZHAN