Cilt 52, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Avcı Anthocoris minki’nin antepfıstığı bahçelerinde bulunan farklı predatör türler, Campylomma lindbergi, Deraeocoris pallens ve Oenopia conglobata ile birlik içi avcılığı Özet PDF
Ertan YANIK, Levent ÜNLÜ, Abuzer YÜCEL
Kahramanmaraş’ta bazı pamuk çeşitlerinin Verticillium solgunluk hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne duyarlılıklarının belirlenmesi Özet PDF
Doğan GÖZCÜ, Muzaffer ÖZDEMİR, Hale ESEN GÜNAÇTI
Korungada külleme hastalığına potansiyel dayanıklılık kaynakları Özet PDF
Arzu ÇELİK, Aziz KARAKAYA, Süleyman AVCI, Cengiz SANCAK, Sabahattin ÖZCAN
Antalya ve Mersin ili örtü altı patlıcan ekim alanlarında kurşuni küf ve beyaz çürüklük hastalıklarının yaygınlık oranlarının belirlenmesi Özet PDF
H. Handan ALTINOK
Doğu Akdeniz bölgesi zeytin bahçelerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera, Pyralidae)’in yayılış alanı, bulaşıklık oranı ve zararı Özet PDF
Gülay KAÇAR, M. Rıfat ULUSOY
Bazı bitki ekstraktları ve kimyasal maddelerin tütün mozaik virüsü enfeksiyonuna etkilerinin araştırılması Özet PDF
Neziha ARSLAN, Semih ERKAN