Cilt 52, Sayı 3 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Bazı buğday genotiplerinin kara pas hastalığının farklı ırklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet PDF
Zafer MERT, Aziz KARAKAYA, Kadir AKAN, Lütfi ÇETİN, Fazıl DÜŞÜNCELİ
Bazı çeltik çeşitlerinin çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi, Christie)’na reaksiyonları Özet PDF
Adnan TÜLEK, Sultan ÇOBANOĞLU
Antalya ilinde örtüaltı biber yetiştiriciliğinde Patates Y virüsü (PVY) patotiplerinin belirlenmesi ve bazı biber çeşitlerinin PVY’ye karşı reaksiyonları Özet PDF
Nejla ÇELİK, Ramazan ÖZALP, Münevver GÖÇMEN
Ankara ili havuç alanlarında görülen fungal yaprak hastalıklarının belirlenmesi ve yaygınlık oranlarının saptanması Özet PDF
Senem TÜLEK, F. Sara DOLAR
Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Özet PDF
İrfan ÇORUH
Bazı pestisitlerin sebzelerdeki kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar Özet PDF
Ergün CÖNGER, Pelin AKSU, Nuran YİGİT, Suna DOKUMACI, Zehra BALOĞLU, A. Alev BURÇAK
Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın hassas populasyonu üzerinde topikal biyoanaliz yöntemiyle on iki insektisit için lethal doz (LD50) değerlerinin belirlenmesi Özet PDF
Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Metin KONUŞ