Cilt 53, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Makaleler

Orta Anadolu bölgesinde kiraz ağaçlarında zararlı meyve yazıcıböcek türlerinin (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) tespiti, yoğunlukları ile önemli türün biyolojik kriterlerinin belirlenmesi Özet PDF
Vildan BOZKURT, Ayşe ÖZDEM
Konya ili ve çevresi şekerpancarı ekiliş alanlarında Heterodera schachtii Schmidt, 1871 (Tylenchida: Heteroderidae)’in yayılışı üzerine araştırmalar Özet PDF
Sait ERTÜRK, M. Emel ÖKTEN
Aydın İli’nde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae Kleb. izolatlarının vejetatif uyum grupları Özet PDF
Havva DİNLER, Seher BENLİOĞLU
Bazı fasulye genotiplerinin Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’a dayanıklılık durumlarının kalitatif, kantitatif ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi Özet PDF
İlyas DELİGÖZ, Miray ARLI SÖKMEN
Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera : Pyralidae)’ya fumigant etkileri Özet PDF
Yasin N. ALPKENT, Özdemir ALAOĞLU, Hüseyin ÇETİN