Cilt 54, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Ülkemiz için yeni bir kök-ur nematodu türü, Meloidogyne exigua Goeldi 'nın taksonomik özellikleri ve diğer kök-ur nematodu türleri Özet PDF
İlker KEPENEKÇİ, Emre EVLİCE, Güler ÖZTÜRK
Bartın ve Kastomonu illerinde tespit edilen Coccoidea (Hemiptera) türleri Özet PDF
M. Bora KAYDAN, Selma ÜLGENTÜRK, Işıl ÖZDEMİR, M. Rıfat ULUSOY
Aydın, Balıkesir ve İzmir illerinde zeytin ağaçlarındaki viral hastalık etmenlerinin tanılanması ve bulunma durumlarının belirlenmesi Özet PDF
Serpil ERİLMEZ, Semih ERKAN
Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri Özet PDF
Fatma BAĞCI, Abdullah YILMAZ, Sait ERTÜRK
Farklı yabancı ot mücadele yöntemlerinin Fındık Kokarcası [(Palomena prasina L.) (Hemiptera: Pentatomidae)] popülasyonu ve zarar durumuna etkisinin belirlenmesi Özet PDF
Çiğdem BULAM KÖSE, Arzu SEZER, Kibar AK, Doğan IŞIK