Cilt 55, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan bitki zararlısı akar türleri Özet PDF
İsmail KASAP, Sultan ÇOBANOĞLU, Serkan PEHLİVAN, Şahin KÖK, Gökhan BAŞTUĞ
Diyarbakır ili meyve ağaçlarında zararlı Eriophyoidea (Acarina) türlerinin saptanması Özet PDF
Emel GEÇER, Evsel DENİZHAN
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri buğday ekim alanlarındaki Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarının belirlenmesi Özet PDF
Filiz ÜNAL, Harun BAYRAKTAR, A. Faik YILDIRIM, Kadir AKAN, F. Sara DOLAR
Nosema chaetocnemae Yaman & Radek, 2003 (Microspora)’ın iki farklı izolatının morfolojik ve enfeksiyon özellikleri açısından karşılaştırılması Özet PDF
Mustafa YAMAN, Beyza Gonca GÜNER
Batı Karadeniz Bölgesiʼnde fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığının kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar Özet PDF
Sirel OZAN, Senem TÜLEK, Fikret DEMİRCİ
Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin farklı karpuz çeşitlerindeki popülasyon gelişimi Özet PDF
Yunus BAYRAM, Erol BAYHAN
Eskişehir ili arpa ekim alanlarında görülen fungal yaprak ve başak hastalıklarının görülme sıklıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi Özet PDF
Esra ÇELİK, Aziz KARAKAYA