Cilt 56, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Asma virüslerinin tanılanmasında DAS-ELISA ve RT-PCR yöntemlerinin duyarlılıklarının karşılaştırılması Özet PDF
Serpil ERİLMEZ, Aydan KAYA
Feromon ve yem tuzakların Avrupa ayçiçeği güvesi, Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff) (Lep: Pyralidae), ergin popülasyonlarının izlenmesinde kullanım olanakları Özet PDF
Cenk YÜCEL, Sultan ÇOBANOĞLU
Orta Anadolu Bölgesi’nde parazitoit Trissolcus (Hym.: Scelionidae) türlerinin popülasyon değişimi ve konukçusu süne [Eurygaster spp. (Hem: Scutelleridae)] ile ilişkileri Özet PDF
Münevver KODAN, M. Oktay GÜRKAN
Buğday kök çürüklüğüne neden olan Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’ya karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü koşullarda biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması Özet PDF
Ahmet Yasin GÖKÇE, Recep KOTAN
Chrysomela (Melasoma) populi (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin bakteriyel patojenlerinin araştırılması Özet PDF
Mustafa YAMAN, Eda DEMİRKOL, Ömer ERTÜRK
Bazı bitki ekstraktları ve deltamethrine ile karışımlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae) erginlerine toksik ve yumurta bırakmayı engelleme etkileri Özet PDF
Gülşen KAYAHAN SAYLAM, Hüseyin ÇETİN
Marmara bölgesi mısır ıslah araştırmalarında geliştirilen genotiplerin sap ve koçan çürüklüğü hastalığına (Fusarium moniliforme) karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet PDF
Ali Faik YILDIRIM, Orhan BÜYÜK, Filiz ÜNAL
Kayseri ili şeker pancarı (Beta vulgaris L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti Özet PDF
Adem AKÇA, Doğan IŞIK