Cilt 56, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Bazı fungisitlerin havuçta külleme (Erysiphe heraclei D.C.) hastalığına etkileri Özet PDF
Senem TÜLEK, Sirel CANPOLAT
Bazı bitki aktivatörlerinin salata-marulda kurşuni küf hastalığına (Botrytis cinerea Pers.:Fr.) karşı etkilerinin araştırılması Özet PDF
Ümit ESER, Arzu COŞKUNTUNA
Samsun ve Ordu illerinden toplanan mısır koçanlarındaki fungal floranın değişiminin belirlenmesi Özet PDF
Berna TUNALI, Bayram KANSU, Müge MALDAR, Gonca MEYVA, Sevilay SAYGI
Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu Özet PDF
Mustafa MİRİK, Cansu ÖKSEL, Merve ÖZDEMİR
Veratrum album L. (Adi çöpleme) Üzerinde Bulunan Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons’un Biyolojik Mücadele Potansiyelinin Belirlenmesi Özet PDF
Ünal ASAV, İzzet KADIOĞLU, Yusuf YANAR
Serada domates yetiştiriciliğinde Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.)’na karşı toprak dezenfeksiyonu Özet PDF
Adem ÖZARSLANDAN
Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Özet PDF
Özgür Kıvılcım KILIÇ
Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nın altıntop bahçelerinde popülasyon dalgalanması ve sıcaklığın gelişimine etkisi Özet PDF
Serdar SATAR, Gülsevim TİRİNG, Dindar İŞPINAR, Ahmet Refik ALGAN