Sayı 2 (1952)

İçindekiler

Makaleler

Baklalarda Botrytis leke hastalığı PDF
G. Karel
Türkiye’de yeni bir süne paraziti Alophora( Phorantha) subcoleopterata PDF
N. Lodos
Eskişehirde yeni bir zararlı böcek (Sphenoptera carceli E. ve G) PDF
S. Erkılıç, S. Sümer
Türkiyenin 1951 yılı genel çekirge durumu PDF
S. Balamir, S. Bellik
Samsun’da kök boğum nematodu (Heterodera marioni Cornu) durumu PDF
H. İrtel, S. Erkılıç, T. Diker
Diyarbakır’da Madrap çekirgesi (Locusta migratoria Ph. danica L.) durumu ve savaş denemeleri PDF
S. Erkılıç, N. Teoman
Evlerdeki zararlı haşerelere karşı neler tavsiye ediliyor PDF
A. Erkut, N. Teoman
Böcek ve hastalıklı bitki örneklerinin toplanması, gönderilmesi, muhafazaları ve kültüre alınması PDF
Z. İren
Türkiye’de tespit edilen Rodentia’ların listesi II. PDF
A. Özkan